Privacyverklaring

Ik respecteer je privacy en vind het belangrijk om zorgvuldig met je gegevens om te gaan. Ik baseer mij hierbij op de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). In deze privacy-verklaring beschrijf ik hoe ik je gegevens verzamel, verwerk en bescherm.

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van jouw gegens?

Ik, Ottine van Hövell van de Praktijk Holistische Massagetherapie.

Waarom leg ik de gegevens vast?

Om tot een verantwoorde behandeling te komen.
Om vast te kunnen stellen, wanneer ik het dossier uit mijn bestand kan verwijderen. (Dat is 15 jaar na afronding van de behandeling)
Op grond van de WGBO ben ik als zorgverlener verplicht een dossier bij te houden.
Uitvoering van financiële administratie. 

Welke gegevens leg ik vast in het cliëntendossier?

-Je naam, adres, postcode, woonplaats.
-Geboortedatum
-Telefoon en mailadres
-Polisnummer

-Aantekeningen (door jou zelf verstrekt) over je gezondheidstoestand en welbevinden.
-Het doel en het verloop van de behandeling.

Hoe communiceer ik met je over het dossier?

Tijdens de eerste behandeling vraag ik je om toestemming om een dossier bij te houden.
Deze toestemming vormt voor mij de (wettelijke vereiste) grondslag voor de registratie van je gegevens.

Hoe worden jouw gegevens verzameld?

Uw gegevens worden alleen door jezelf aan mij verstrekt. Dit kan telefonisch of via een persoonlijk consult. Als je dit wilt, kan het ook via het contactformuiler van de website of via mail.

Hoe worden uw gegevens beveiligd?

Om je gegevens zo goed mogelijk te beschermen neem ik passende administratieve en technische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking, ongeoorloofde wijziging of anderszins onrechtmatige verwerking tegen te gaan.

Wie werken er met mijn cliënten dossier?

Alleen ik heb toegang tot het dossier. Ik heb geheimhoudingsplicht.
Alleen na je expliciet verzoek of toestemming, verstrek ik info aan derden.
Bij intercollegiale toetsing houd ik mijn informatie anoniem.

Gegevens inzien, corigeren of verwijderen. 

Je hebt het recht om uw gegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen, voor zover de wet dit toe laat. Je kunt hiertoe een schriftelijk verzoek indienen, wat binnen vier weken in behandeling genomen dient te worden.

Privacy op de zorgnota.

Op de zorgnota die je ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodatjeu deze nota kan declareren bij je zorgverekeraar. Dit zijn:

-Je naam en adres
-Geboortedatum
-Polisnummer
-De behandeldatum
-Korte omschrijving van de behandeling (natuurgeneeskundig consult)
-Kosten

Jouw veiligheid op deze website

Deze site is SSL/TSL beveiligd.
De site maakt gebruik van Google Analytics om inzich te krijgen hoe vaak de site bezocht wordt. De gegevens worden niet gedeeld met advertentienetwerken of andere producten en diensten van Google.

Tot slot:

Als je de indruk heeft dat je gegevens niet goed beveililgd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik of als je meer informatie wenst over de veiligheid van jouw gegevens, neem dan graag contact met mij op.

Ottine van Hövell - Praktijk Holistische Massagetherapie